ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามรวมถึงพื้นที่โดยรอบ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย ของศาลจังหวัดสมุทรสงครามรวมพื้นที่โดยรอบ
เอกสารแนบ