ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศาลาวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยหลักธรรม         ทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรม ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ศาลาวัดเพชรสมุทรวรวิหาร


เอกสารแนบ