ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ


เอกสารแนบ