ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดคดี ณ ห้องประชุมบางช้าง ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดคดี ณ ห้องประชุมบางช้าง ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


เอกสารแนบ