ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรสงครามได้นำระบบติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ศาลจังหวัดสมุทรสงครามได้นำระบบติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป


เอกสารแนบ