ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสมุทรสงคราม 3 ชั้น รวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย
เอกสารแนบ