ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเพื่อพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเพื่อพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน


เอกสารแนบ