ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชน และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชน และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดการความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน


เอกสารแนบ