ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

นายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยปลูกต้นพะยูง เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

นายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยปลูกต้นพะยูง เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา


เอกสารแนบ