ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

นายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะข้าราชการ-ลูกจ้างศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานภาครัฐในศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

นายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายสมบูรณ์  ไวนฤนาท ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะข้าราชการ-ลูกจ้างศาลจังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานภาครัฐในศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


เอกสารแนบ