ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายบุญชัย คงทรัพย์สินสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์นางทัศนีย์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครสวรรค์ และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครสวรรค์ในการศึกษาดูงานด้านการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายบุญชัย  คงทรัพย์สินสิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์นางทัศนีย์  จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครสวรรค์ และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงนครสวรรค์ในการศึกษาดูงานด้านการไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


เอกสารแนบ