ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดสมุทรสงคราม

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายชูวงศา ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ  ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  จังหวัดสมุทรสงคราม


เอกสารแนบ