ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน(ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน(ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)


เอกสารแนบ