ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand

ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 หลัง รวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย
เอกสารแนบ