ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - Samutsongkhram Provincial Court - Thailand


ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 60
อ.285/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.21/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.211/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.212/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.223/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.224/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.242/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.243/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.263/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.264/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.278/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.308/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.309/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.310/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.311/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.333/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.334/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.342/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.46/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.48/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.100/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.104/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.107/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.81/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1035/51
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.307/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.549/59
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษ
ห้องพิจารณาที่ -
ขจ.3/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ฉ.1/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ป.2/60
ไต่สวนจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.179/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.180/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.181/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1865/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.240/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.259/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.260/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.261/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.262/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.279/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.304/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.313/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.314/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.348/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.349/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.414/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.415/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.416/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.417/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.102/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.103/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.106/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.109/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.3/60
ทำยอม/ชี้-กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ -
พ.62/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.70/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.72/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.79/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.80/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.96/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ